TELEGRAM @bilmemne

Makale, herhangi bir konuda, bir görü?ü, bir dü?ünceyi savunmak ve kan?tlamak için yaz?lan yaz?lara denir. Gazete ve dergilerde yay?mlan?r. Bir gerçe?i aç?klamak, bir konuda görü? ve dü?ünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yaz?lan yaz?lara da "makale" denir.